Thiết kế nội thất

Sữa chua Houjcha

Chủ đầu tư : Mr. Tùng

Địa chỉ :Phan Trung Biên Hòa ĐN

Mặt tiền :5 mét

Diện tích xây dựng :80 mét vuông

Số tầng :1

Thiết kế Smile Caffee

Chủ đầu tư : Mr Cường

Địa chỉ :Phan Trung Biên Hòa ĐN

Mặt tiền :15 mét

Diện tích xây dựng :250 mét vuông

Số tầng :1

Cơm niêu xứ Quảng

Chủ đầu tư : Mr Trưởng

Địa chỉ :Quảng ngãi

Mặt tiền :20

Diện tích xây dựng :300 mét vuông

Số tầng :1

Spa Hương Mộc Lan

Chủ đầu tư : Ms Lan

Địa chỉ :Nguyễn Khuyến, Trảng Dài Biên Hòa

Mặt tiền :5

Diện tích xây dựng :65 mét vuông

Số tầng :1